Elhunyt bajtársaink 2018


Elhunyt Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1945-2018)

Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIV.–XVI: kerületi Tűzoltóparancsnokság volt fűtője 2018. március 13-án, életének 73. életévében elhalálozott.

Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1978. május 01-én került felvételre a Fővárosi XIV.- XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később fűtőként tevékenykedett.  Közel 18 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1996. október 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. március 24-én (szombaton) 13 óra 30 perckor lesz a Kartali temetőben

Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1959-2018)

Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2018. február 26-án, életének 59. életévében elhalálozott.

Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1987. január 16-án került felvételre a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később gépjárművezetőként tevékenykedett. 1995. július 01-én kinevezték szerparancsnoknak. Közel 17 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 2004. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. március 23-án (péntek) 11 óra 45 perckor lesz a Újköztemetőben temetőben

Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados (1953-2018)

Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országház Tűzoltóparancsnokság volt előadója 2018. március 11-én, életének 65. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados 1977. június 01-én került felvételre a Főváros IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába szakaszvezetői rendfokozattal, beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztását 1977. október 01-től látta el. Az Országház Tűzoltóparancsnokság állományába 1982. július 01-jei áthelyezésekor beosztott tűzoltónak került kinevezésre, majd 1989. július 01-től megbízott szolgálatvezető, 1990. június 01-től szolgálatvezető, 1992. március 01-től szolgálatparancsnok. Az Országház Tűzoltóparancsnokság általános előadói munkakörébe 1998. március 01-jei hatállyal került. A tűzoltó tiszti alapismereti tanfolyam elvégzését követően 1999. július 01-én tűzoltó hadnaggyá nevezték ki.

Főhadnagyi előléptetését soron kívül, kiemelkedő munkája elismeréseként kapta. Tűzoltói pályafutása első szakaszában vonulós tűzoltóként és gépjárművezetőként számos nagy tűz- és káreset felszámolásában vett részt. Az Országház Tűzoltóparancsnokság állományában a szakmai tapasztalata, a hivatás- és felelősségtudata valamint a precizítása miatt az elöljárói, számára bizalmat szavazva többször is magasabb beosztásba helyezték. Minősítéseiben parancsnokai rendszeresen kiemelték, hogy magasabb beosztásra alkalmasnak találják. Beosztásának szakmai elemeit kiválóan ismerte. A szervezői, irányítói készségét jól érvényesítette a gyakorlatban.

Munkáját mindenkor a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Munkatársai, parancsnokai őszinte embernek ismerték, akire minden esetben lehetett számítani. Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki, országos parancsnoki és miniszteri dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Nyugállományba vonulására 2003. december 15-i hatállyal került sor, melynek alkalmából a szolgálati feladatainak tartósan magas színvonalú ellátásáért tűzoltó századossá léptették elő. Nyugdíjazását követően sem szakadt el szeretett hivatásától, azt követően is a tűzvédelem területén dolgozott. Szolgálati ideje alatt kialakított nemzetközi kapcsolatai révén, gyakori meghívott vendége volt a környező országok hagyományőrző bemutatóinak, versenyeinek.

Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Elhunyt Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós

Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós a Főváros XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt híradósa 2018. március 10-én, életének 71. életévében súlyos betegség következtében elhunyt.

Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós 1974. február 01-én szerelt fel a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába őrvezetői rendfokozattal vonulós tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztásba 1977. február 01-én került kinevezésre, majd 1982. február 01-től beosztott tűzoltó, 1987. március 01-től híradós. Az alapfokú tűzoltó tanfolyamot 1974-ben, a gépjárművezetői tanfolyamot 1977-ben végezte el.  Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. A személyzeti anyagában található minősítése szerint káreseteknél bátor, figyelmes, körültekintő, jó tűzoltó volt. A szolgálati feladatai mellett a tűzoltósport versenycsapatok felkészítését is végezte. Az általa felkészített versenyzők kiemelkedő eredményeket értek el. Tűzoltói pályafutása alatt mindvégig a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságon szolgált.  Eredményes munkájának köszönhetően számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10, 15 és 20 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatának.  A hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, az 1995. március 31-én történt nyugállományba vonulásakor soron kívül tűzoltó zászlóssá léptették elő.  Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2018. április 06-án (péntek) 9.00 órakor kerül sor a Budafoki temetőben (Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.).

A család kérésének megfelelően kérjük, hogy a gyászolók a részvétüket egy szál fehér színű virággal fejezzék ki.

 

Elhunyt Németh István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954- 2018)

Németh István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2018. március 03-án, életének 65. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1987. április 16-án szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltó beosztásba. A szakmai végzettséget nyújtó 5 hónapos nappali tiszthelyettes képző iskolát 1988-ban, jó eredménnyel végezte el. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően, szakszerűen látta el. Munkáját példamutató szorgalommal, lelkesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Jelentős szerepet vállalt a fiatal kollégák betanításában, mely tevékenységet szívesen, odaadással végzett.

Szakmai tevékenységének elismeréseként számos alkalommal részesült elismerésben.

Közös megegyezéssel történő nyugállományba helyezésére 1998. augusztus 31-ei hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2018. március 09-én (pénteken) 16 órakor a Váli Katolikus Temetőben kerül sor.

Németh István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1947-2018)

Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály Ügyeleti Osztály volt híradósa 2018. február 01-én, életének 71. életévében hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1976. június 01-én került felvételre a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, híradós beosztásba. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjába 1984. március 01-jei hatállyal került áthelyezésre.

Munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a Hírközpont megbecsült tagja volt.

Kiemelkedő szolgálatteljesítése elismeréseként számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdemérem bronz fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati jelnek.

Nyugállományba vonulására 1997. április 30-i hatállyal került sor.

Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Végső búcsúztatása a Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Templomban (XXII. kerület, Dózsa György út 96.) február 15-én 15 órakor lesz.

 

Elhunyt Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1940-2017)

Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt technikai anyagi előadója 2017. december 27-én, életének 77. életévében elhalálozott.

Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1975. október 01-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később megbízott szerparancsnokként tevékenykedett. 1987. február 01-én kinevezték technikai anyagi előadónak. Közel 16 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1991. október 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. január 26-án (péntek) 14 óra 00 perckor lesz a Pilisborosjenői temetőben

Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Gocs László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1942.10.27. – 2018.01.03.)

Gocs László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Tűzoltóság volt különleges szerkezelője 2018. január 03-án, életének 76. évében súlyos betegség következtében elhunyt.

Gocs László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1968. február 16-án szerelt fel a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Tűzoltóság állományába, mint beosztott tűzoltó.

1976. július 01-jéig – 8 éven át beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, majd 1976. július 01-jei hatállyal kinevezték szerparancsnok-helyettesnek. 3 évvel később 1979. május 22-ei hatállyal már szerparancsnokként látta el szolgálati feladatait.

Szerparancsnokként 1985-ig teljesített szolgálatot, 1985. február 01-jei hatállyal kinevezték különleges gépjárműkezelőnek, majd 1992. március 01-jétől a IX. kerületi Tűzoltóság különleges szerkezelője lett.

1996. november 30-ai hatállyal vonult nyugállományba a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, IX. kerületi Tűzoltóság állományából.

A közel három évtizedes szolgálatban eltöltött munkája elismeréséül 6 alkalommal részesült kitüntetésben és 7 alkalommal kerületparancsnoki dicséret és jutalom elismerésben.

Az alábbi elismerésekben részesült: Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozata, Tűzbiztonsági Érem arany fokozata, Szolgálati Érdemérem 10 év után, 15 év után, 20 év után, BM alkalmazotti jogviszony 25 év után.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére Szigetújfaluban a községi temetőben kerül sor, 2018. január 15-én (hétfőn) 15:00 órakor.